Underkläder och kroppen…

På förekommen anledning vill vi förtydliga något mycket viktigt.
På AVIANI bejakar vi precis alla kroppar. Det innebär att vi inte utesluter några former alls. Vår strävan är att alla ska känna igen sig. Vi brinner för underkläder och vill i princip aldrig anmärka på hur en enskild kropp ser ut. Det avböjer vi bestämt ifrån. Vi tillåter dessutom inte att någon besökare kommenterar kroppsutseende på modeller på våra sociala medier.
Vi uppmuntrar alltid våra leverantörer att använda en diversifierad mix av modeller och även om en del gör det, och även om det bara de senaste åren har skett förändringar i positiv riktning, så finns det fortfarande tillverkare som är omodernt och otidsenligt enkelspåriga. Vi tror att detta håller på att ändras, men att det tar tyvärr tid.
Bilden som vi lagt in nedan är omslagsfotot på vår Facebooksida. En av modellerna skulle av en del betraktare kallas för anorektiskt. Men det är hon inte och hon är dessutom väldigt trött på att höra det. Det är hennes kroppstyp och oavsett vilken kroppstyp man har så ska man inte bli diskriminerad eller behöva utstå negativa kommentarer. Vi älskar våra modeller och vi arbetar aktivt med att försöka få varje kvinna vi kommer i kontakt med att älska sin kropp och ta hand den gåvan som hon har fått.
Med vänlig hälsning,
Sandra med personal

1