VÅR INTEGRITETSPOLICY

På AVIANI värnar vi om din personliga integritet och vill att du som kund känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd där vi till exempel aldrig skulle dela, låna ut eller sälja dina personuppgifter till ett annat företag.

På AVIANI hanterar vi varje dag personuppgifter på olika sätt och för många olika ändamål. Det gör vi för att vi vill ge dig en service i världsklass, ta fram och erbjuda relevanta produkter för dig som kund och dessutom ha möjlighet att ge dig personliga erbjudanden. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och behandlar DINA personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.

NY PERSONUPPGIFTSLAG

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som reglerar hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Detta innebär att reglerna kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater från och med 25 maj, 2018. På svenska kallas GDPR för dataskyddsförordningen och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL). För dig som kund innebär GDPR att rättigheterna kring personuppgifter stärks och det ställs strängare krav på oss som företag att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Här kan du läsa mer om GDPR

VÅR INFORMATION OM DIG

Den information som vi har om dig har vi fått genom t ex att du deltagit i något av våra event, besökt butiken eller handlat i vår webbutik. Vi behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för i förväg fastställda ändamål.

När du blir kund hos oss så upprättar vi en profil på som innehåller information om dig:
• Namn
• Leveransadress
• E-postadress
• Mobiltelefonnummer (för avisering, ej marknadsföring)
• Orderhistorik och transaktionsuppgifter
• Ärendeuppgifter: Information om dina kontakter med oss, beställningar, supportärenden, reklamationer och liknande.
• Samtyckesuppgifter

Om du har besökt vår butik och blivit uppmätt så noterar vi även dina storlekar.

HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

Personuppgifter behövs för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi behöver också använda dessa för att kunna föra statistik och göra undersökningar för att förbättra våra produkter och tjänster. Med jämna mellanrum genomför vi kundundersökningar. Gemensamt är att all vår personuppgiftsbehandling har s k rättslig grund enligt lag.

Den främsta anledningen till att vi sparar dina uppgifter är för att tillhandahålla en hög servicegrad. När vi t ex vet din bh-storlek går det snabbare samt blir enklare för någon närstående att handla till dig.

Förutom ovan nämnda vill vi dessutom kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Det kan handla om att leverera de varor du beställt och/eller avisera paketleverans via SMS. Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

Om du dessutom har godkänt och tar emot vårt nyhetsbrev får du information om nyheter och kan ta del av erbjudanden. Där kan du när som helst enkelt avregistrera dig.

VEM SOM BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer att hanteras av behörig personal på AVIANI i den omfattning som krävs för behandlingen. Personuppgifterna blir aldrig tillgängliga för alla anställda, utan endast för ett begränsat antal behöriga personer som behöver tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vi använder externa partners för att hjälpa oss i verksamheten (personuppgiftsbiträden). När vi anlitar dessa ser vi genom avtal alltid till att dina personuppgifter skyddas på lämpligt sätt och behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Lista över kategorier av personuppgiftsbiträden:
• Tjänsteleverantörer, till exempel utskriftstjänster och installationspartners
• IT-tjänsteleverantörer

Dessutom kan vi överföra dina personuppgifter till externa parter som behandlar uppgifterna för egna ändamål (d.v.s. som inte är personuppgiftsbiträden). Sådana mottagare inkluderar till exempel:
• Skatteverket – i syfte att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig skattelagstiftning
• Klarna – i syfte att genomföra betalningar

DU ÄGER RÄTTEN TILL DINA UPPGIFTER

Om du önskar ta del av de uppgifter som vi har om dig så är du varmt välkommen att skicka en förfrågan till oss på följande adress och vi handlägger inom en vecka:

info@aviani.se

Om du önskar så kan vi radera dig som kund. Då kommer det inte att finnas något spår kvar av dig i vårt kundregister. Dina uppgifter i kassasystemet måste vi dock behålla av bokföringsmässiga skäl.

Om du under 36 månader inte besökt oss och om du dessutom inte finns med som mottagare av vårt nyhetsbrev kommer du automatiskt raderas från våra register. Även detta är ett krav från den nya lagen och det gör att du som kund endast ligger kvar om du är aktiv.

SÄRSKILD INFORMATION TILL DIG SOM ÄR YNGRE ÄN 18 ÅR

Om du är yngre än 18 år vill vi att du läser denna Policy extra noggrant. De är mycket viktigt att du förstår vad vi gör med dina personuppgifter. Om du tycker att denna Policy är svår så vill vi att du ber om hjälp att förstå. Du kan t ex prata med dina föräldrar eller någon annan vuxen. Du är också välkommen att ringa oss så berättar vi mer.

UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy gäller för behandlingar av personuppgifter som utförs av Aviani & LaBrosse AB 556903–1833 och uppdateras allt eftersom rättspraxis utvecklas och Datainspektionen ger ut riktlinjer. Den senaste versionen finns alltid att läsa på vår webbplats.

KONTAKTINFORMATION

Har du frågor eller synpunkter som rör behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss via e-post; info@aviani.se eller 031-7117117.

Säker internethandel

3-D Secure är idag den säkraste internetbetalningslösningen när det gäller kort på marknaden.
Lösningen är framtagen av Visa och MasterCard under namnen Verified by Visa (VbV) och MasterCard SecureCode (MCSC). Lösningen omtalas under namnet 3-D Secure .
Med 3-D Secure har du som e-handlare fördelaktiga villkor för de transaktioner där kortinnehavaren nekar till att ha genomfört transaktionen. Det innebär även att det är svårare för bedragare att genomföra bedrägerier mot butiken. Dessutom hålls e-butiken ofta skadeslös vid ett bedrägeri – förutsatt att man använt sig utav 3-D Secure.
3-D Secure fungerar så att parterna autentiseras i köpögonblicket. Detta betyder att kortinnehavaren, förutom att uppge kortnummer och sista giltighetsdatum, måste identifiera sig med en kod som mottagits från kortutfärdaren/banken. Koden kan vara ett lösenord eller en säkerhetslösning som kortinnehavaren känner igen från sin internetbank.

Samtliga svenska inlösande banker ställer krav på att du som e-handlare använder 3D-secure. Detta för att öka upp säkerheten för såväl dig som e-handlare och för konsumenten. Kravet ställs numera också av europeiska kortinlösande banker.