”What Katie did” show in Portobello market , London, Katie Thomas